Projekt pn.: „Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Edukacja

Dlaczego warto stosować OZE w gospodarstwach domowych?

 

Jak zawrzeć umowę?

 

Kolektory słoneczne – to czysta energia z natury

 

Najważniejsze zasady montażu kolektorów słonecznych

 

Przegląd technologii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach domowych

 

Skip to content