Projekt pn.: „Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

51 miesięcy

Czas od uruchomienia pierwszej instalacji

223

Zainstalowane kolektory

511,8 MWh

Zaoszczędzona energia

3,34 ha

Zachowane lasy

699,48 ton

Zachowane złoża węgla

Zaloguj się

aby mieś dostęp do formularzy, ankiet, stanu rozliczeń itp.

Aktualności

Zmienne warunki pogodowe

Zmienne warunki pogodowe

W związku ze zmiennymi  warunkami pogodowymi informujemy, że instalacje solarne są ubezpieczone przez Urząd Gminy. Naprawy niepodlegające gwarancji będą realizowane przez Wykonawcę, jednak czas usunięcia usterek będzie dłuższy ze względu na konieczność zachowania...

Zgłaszanie usterek i  wad w zamontowanych instalacjach OZE

Zgłaszanie usterek i wad w zamontowanych instalacjach OZE

Przypominamy Uczestnikom projektu, że wszelkie usterki, wadliwe działanie bądź uchybienia w montażu instalacji OZE należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy Rudnik w następujący sposób: - pisemnie na adres: Urzędu Gminy Rudnik, Rudnik 71, 22-330 Rudnik -...

Skip to content