Projekt pn.: „Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Gmina Rudnik informuje, że od dnia 02 października 2023 r., wykonawca firmy DAJK P.H.U Maciej Kańczugowski przeprowadzi pierwszy przegląd gwarancyjny zestawów instalacji kolektorów słonecznych montowanych w 2020 r. u uczestników projektu pn.: „Energia słoneczna w Gminie Rudnik – Czyste Środowisko”.

W związku z powyższym prosimy o udostępnenie w/w wykonawcy kolektorów słonecznych w celu przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego.

Skip to content