Projekt pn.: „Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

W związku ze zmiennymi  warunkami pogodowymi informujemy, że instalacje solarne są ubezpieczone przez Urząd Gminy. Naprawy niepodlegające gwarancji będą realizowane przez Wykonawcę, jednak czas usunięcia usterek będzie dłuższy ze względu na konieczność zachowania odpowiedniej procedury.

Skip to content